Dalam Diam.

By Salsabila Adni Azkiya Bahri - 22.34
  • Share:

Antara Nyesel dan Bahagia.

By Salsabila Adni Azkiya Bahri - 07.17
  • Share:

LULUS, BINGUNG, BIMBANG.

By Salsabila Adni Azkiya Bahri - 21.02
  • Share: